تماس
021-66582923

استخدام پرستار

استخدام پرستار برای مراقبت از سالمند، کودک و بیمار خود را به ما بسپارید. این پرستاران هم می توانند خدمات در داخل منزل ارائه دهند و هم می توانند به عنوان همراه بیمار در بیمارستان به خانواده ها کمک کنند.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. استخدام پرستار
فهرست