قیمت پرستار کودک

قیمت پرستار کودک همراه با امور منزل  و همراه با امور آشپزی – قیمت پرستار کودک یک قلو و دو قلو 8 ساعته و 12 ساعته .
همچنین قیمت پرستار کودک در شرایطی که مادر در منزل باشد فرق می کند با قیمتی که مادر در منزل نباشد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. قیمت پرستار کودک
فهرست