مراقب در منزل

مراقب در منزل شامل مراقب سالمند در منزل ، مراقب  بیمار در منزل ، مراقب کودک در منزل و همچنین همراه بیمار در بیمارستان می باشد .
حال این مراقبین وظایف خاص خود را دارا می باشند .
میزان نگهداری که یک مراقب در منزل برعهده دارد به شرایط زیر بستگی دارد .
1- حوادث زندگی
2- بیماریهای ژنتیکی
3- عوامل اجتماعی
4-عوامل اقتصادی
5- شیوه زندگی فرد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مراقب در منزل
فهرست