تماس
021-66582923

مراقب سالمند

 مراقب سالمند کیست ؟
آیا هر مراقب سالمندی می تواند از سالمند شما مراقبت کند ؟
امروزه مراقب سالمند علاوه بر داشتن تخصصات ویژه باید یک روانشناس خوب باشد تا بتواند با سالمند رابطه نزدیک برقرار کند . سالمندان بعضی اوقات بدخلق می شوند . پرستار سالمندی  که اصول روانشناسی را می داند به خوبی می تواند که چگونه با این افراد  ارتباط برقرار کند .

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مراقب سالمند
فهرست