وظایف پرستار سالمند

وظایف پرستار سالمند چیست ؟
خانواده ها در نظر داشته باشند که بودن پرستار سالمند در منزل جدا از انجام وظایفش می تواند باعث بالا رفتن روحیه سالمند شما باشد .
شرح وظایف پرستاری در منزل برای سالمندان شامل :
1- رعایت نکات بهداشتی سالمند
2- رسیذگی به سلامت جسمانی سالمند
3-رسیدگی به سلامت روحی
4- رعایت نکات مهم در تغذیه سالمند

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وظایف پرستار سالمند
فهرست