پرستاری از سالمند در منزل

خانواده ها سعی کنند برای نگهداری از سالمندشان گزینه ی پرستاری از سالمند در منزل را انتخاب کنند. درست است هزینه ی نگهداری از سالمندان در مراکز نگهداری مانند خانه ی سالمندان ارزان تر است نسبت به گرفتن پرستار در منزل اما مزیت های داشتن پرستار سالمند در منزل به مراتب بیشتر است مراکز دیگر می باشد.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پرستاری از سالمند در منزل
فهرست