پرستار کودک ساعتی

پرستار کودک ساعتی در مواقع همان پرستار مقطعی برای کودکان می باشد . دستمزد پرستار مقطعی بر اساس ساعت کاری آن محاسبه و پرداخت می شود. همان طور که می دانید هزینه پرستار کودک بر اساس ماهیانه و ساعتی پرداخت می شود.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پرستار کودک ساعتی
فهرست